Top banner

IAYP Awards for 2014

News Categories

Posted on : December 3, 2014

HYDERABAD HOUSE

Bronze Awards

 • Prabhsharan Singh Mamik
 • Samarth Prasad
 • Sasyak Pattnaik
 • Tejit V. Pabari
 • Md. Zaid Bin Shameem
 • Saksham Goel
 • Amol Pajni
 • Vatsal Bora
 • Aditya Vardhan Agarwal
 • Ahaan Agarwal

Silver Awards

 • Arnav Jain
 • Siddhanth Gupta
 • Fateh Pratap Singh Phoolka
 • Sharat Kumar Nambiar
 • Devang Mehra
 • Krishnamit Bhargava
 • Yash Dhandhania
 • Raghav Kumar
 • Siddharth Goel

Gold Awards

 • Parth Vohra
 • Arush Sood
 • Divyansh Goel
 • Uday Rathore
 • Preetham Mohan
 • Vibhav Gupta

Blazer Awards

 • Parth Vohra
 • Arush Sood
 • Divyansh Goel
 • Uday Rathore
 • Preetham Mohan
 • Vibhav Gupta

JAIPUR HOUSE

Bronze Awards

 • Pratyaksh Singh Parmar
 • Vineet Puri
 • Rishi Raj Deva
 • Ishan Jhawar
 • Aditya Verma

Silver Awards

 • Chaitanya Hemant Aggarwal
 • Anandita Luther
 • Nihal Singh Dhillon
 • Suryansh Saurabh Nevatia
 • Pratyaksh Singh Parmar
 • Arth Gupta

Gold Awards

 • Sachin Mehra
 • Gaurav Kothari
 • Rohan Agarwal
 • Ayush Tripathi

Blazer Awards

 • Sachin Mehra
 • Gaurav Kothari
 • Rohan Agarwal
 • Ayush Tripathi

KASHMIR HOUSE

Bronze Awards

 • Ashish Pandey
 • Chinmaya Pankaj Sharma
 • Madhav Aggarwal
 • Vivan Sharma
 • Ashwat Madhok
 • Dhruv Ahuja
 • Madhav Bhardwaj
 • Arpit Chaddha
 • Udai Behl
 • Bharat Hari Choudhary
 • Anant Mohan
 • Savar Khanna
 • Siddharth Jain
 • Shreyash Agarwal

Silver Awards

 • Sabir Singh
 • Rudra Srivastava
 • C.C. Chengappa

Gold Awards

 • Digvijay Gupta
 • Sarthak Gupta
 • Mihir Kiran
 • Sabhya Katia
 • Ritvik Kar
 • Shivam Sharma

Blazer Awards

 • Digvijay Gupta
 • Sarthak Gupta
 • Mihir Kiran
 • Sabhya Katia
 • Ritvik Kar
 • Shivam Sharma

TATA HOUSE

Bronze Awards

 • Rahul Bhagchandani
 • Anuvrat Choudhary
 • Bhuvan Verma
 • Angad Singh Shergill
 • Chaitanya Kediyal
 • Yashoraj Agarwal

Silver Awards

 • Sayuj Dhandhania
 • Pranav Kothiwal
 • Aditya Vikram Dhingra
 • Nirvan Dogra
 • Rahul Bhagchandani
 • Samarth Makhija

Gold Awards

 • Sehaj Singh Jouhal
 • Arjun Sharma
 • Ashutosh Goyal
 • Rishabh Sharma

Blazer Awards

 • Sehaj Singh Jouhal
 • Arjun Sharma
 • Ashutosh Goyal
 • Rishabh Sharma